Tra cứu hồ sơ

Báo cáo kiểm toán độc lập của Quỹ

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 07/06/2023 Thu tiền hoàn trả mượn SHP từ SV Trần Thị Ngọc Ngân - 077xxxx228 - mã phiếu yêu cầu #162 +1.000.000₫
 • 06/06/2023 Thu tiền hoàn trả mượn SHP từ SV NGUYỄN THỊ KIM HUỆ - 036xxxx905 - mã phiếu yêu cầu #159 +1.000.000₫
 • 06/06/2023 Thu tiền hoàn trả mượn SHP từ SV Nguyễn Thị Tuyết Anh - 093xxxx840 - mã phiếu yêu cầu #160 +500.000₫
 • 06/06/2023 Thủ Tướng Chính Phủ tặng Bằng khen và tiền thưởng theo QĐ số 250/QĐ-TTg ngày 16/03/2023 cho Quỹ Từ thiện Mái Ấm Thế Giới Di động đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương +10.430.000₫
 • 04/06/2023 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
 • 02/06/2023 Thu tiền hoàn trả mượn SHP từ SV ĐOÀN DUY TƯỜNG - 036xxxx607 - mã phiếu yêu cầu #157 +500.000₫
 • 02/06/2023 Thu tiền hoàn trả mượn SHP từ SV Nguyễn Thị Vân Hằng - 096xxxx138 - mã phiếu yêu cầu #158 +1.000.000₫
 • 01/06/2023 Thu tiền hoàn trả mượn SHP từ SV Lê Văn Vũ - 084xxxx567 - mã phiếu yêu cầu #153 +500.000₫
 • 01/06/2023 Thu tiền hoàn trả mượn SHP từ SV Nguyễn Thị Bảo Ly - 082xxxx501 - mã phiếu yêu cầu #147 +10.000.000₫
 • 01/06/2023 Tuong Tuc Foundation đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +4.000.000₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...