Tra cứu hồ sơ

Báo cáo kiểm toán độc lập của Quỹ

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 26/01/2021 Fountain đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 500.000₫
 • 25/01/2021 Gia đinh Tin Thao Tue đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 3.000.000₫
 • 24/01/2021 Phong Tran đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 20.013₫
 • 23/01/2021 Phong Tran đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 20.013₫
 • 22/01/2021 Nhà hảo tâm - Ẩn danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 100.000₫
 • 21/01/2021 Phong Tran đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 20.013₫
 • 20/01/2021 Cấp học bổng và sinh hoạt phí cho HS-SV tháng 1/2021 lần 2 - 223.750.000₫
 • 19/01/2021 POLYXGO đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 600.000₫
 • 10/01/2021 Vu Viet Truong đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 200.000₫
 • 09/01/2021 Nguyen Thanh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 500.000₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...