Đăng nhập

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 19/11/2019 Cấp học bổng và sinh hoạt phí cho HS-SV tháng 11/2019 lần 1 - 124.500.000₫
 • 15/11/2019 FB Anh Yu đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 200.000₫
 • 07/11/2019 BUI SON LAM đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 200.000₫
 • 05/11/2019 Lop TQL K190710 đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 1.100.000₫
 • 31/10/2019 PV Ba Son TT đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 500.000₫
 • 29/10/2019 Cấp học bổng và sinh hoạt phí cho HS-SV tháng 10/2019 - 124.500.000₫
 • 26/10/2019 Nguyen Tuan Anh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 200.000₫
 • 18/10/2019 Nhà hảo tâm - TDN đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 140.000₫
 • 18/10/2019 Jonas Ben đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 1.000.000₫
 • 18/10/2019 NGUYEN VI VAN đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 1.000.000₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...