Đăng nhập

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 07/04/2020 Nguyen Duc Tai đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 500.000.000₫
 • 05/04/2020 Luong co phu đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 50.000₫
 • 04/04/2020 Nguyen Duc Tai đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 1.500.000.000₫
 • 04/04/2020 Nhà hảo tâm - AD đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 500.000₫
 • 01/04/2020 Tran Le Quan đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 2.000.000.000₫
 • 30/03/2020 Cấp học bổng và sinh hoạt phí cho HS-SV tháng 3/2020 lần 5 - 3.750.000₫
 • 30/03/2020 Huynh Ngoc Bao Chau đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 100.000₫
 • 30/03/2020 Tran Huy Thanh Tung đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động để ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 + 500.000.000₫
 • 30/03/2020 Dieu Chinh Hai Trieu đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 500.000.000₫
 • 27/03/2020 Cấp học bổng và sinh hoạt phí cho HS-SV tháng 3/2020 lần 4 - 8.250.000₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...