Tra cứu hồ sơ

Báo cáo kiểm toán độc lập của Quỹ

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 26/09/2022 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
 • 25/09/2022 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
 • 24/09/2022 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
 • 22/09/2022 Thu tiền hoàn trả mượn SHP từ SV Nguyễn Thị Mai Trang - 037xxxx490 - mã phiếu yêu cầu #35 +1.000.000₫
 • 22/09/2022 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
 • 20/09/2022 Cấp cho mượn sinh hoạt phí cho SV tháng 9/2022 lần 1 -808.500.000₫
 • 20/09/2022 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
 • 20/09/2022 Do Minh Man AVA đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +1.000.000₫
 • 19/09/2022 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
 • 18/09/2022 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...