Đăng nhập

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 30/05/2020 Luong co phu đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 100.000₫
 • 24/05/2020 Nhà hảo tâm - Ẩn danh Đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 200.000₫
 • 20/05/2020 Cấp học bổng và sinh hoạt phí cho HS-SV tháng 5/2020 lần 2 - 9.500.000₫
 • 16/05/2020 Nhà hảo tâm - ẩn danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 100.000₫
 • 15/05/2020 Huynh Phuc Duy An ủng hộ chương trình tặng phiếu mua hàng cho người nghèo + 300.000₫
 • 14/05/2020 Cấp học bổng và sinh hoạt phí cho HS-SV tháng 5/2020 lần 1 - 318.500.000₫
 • 14/05/2020 Do Minh Man đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 1.000.000₫
 • 11/05/2020 Nhà hảo tâm - NVC đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 80.099₫
 • 11/05/2020 Polyxgo.com đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 500.000₫
 • 08/05/2020 Đặc sản chính gốc đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 1.000.000₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...