Đăng nhập

Báo cáo kiểm toán độc lập của Quỹ

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 21/09/2020 Cấp học bổng và sinh hoạt phí cho HS-SV tháng 9/2020 lần 3 - 72.500.000₫
 • 21/09/2020 Duong Huu Trinh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 10.000₫
 • 17/09/2020 Duong Huu Trinh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 50.000₫
 • 16/09/2020 Lam Kinh Trung TQK đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 100.000₫
 • 16/09/2020 Tran Tuan Viet Duc đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 500.000₫
 • 16/09/2020 Le Pham Hong Quan đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 500.000₫
 • 16/09/2020 Team RFF đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 1.000.000₫
 • 10/09/2020 Fountain đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 500.000₫
 • 10/09/2020 Nguyen Duc Tai đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 100.000₫
 • 10/09/2020 Hien lovely đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 50.000₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...