Đăng nhập

Báo cáo kiểm toán độc lập của Quỹ

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 05/08/2020 Nhà hảo tâm - Ẩn danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 100.000₫
 • 02/08/2020 Duong huu Trinh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 76.253₫
 • 01/08/2020 Nhà hảo tâm - Ẩn danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 100.000₫
 • 30/07/2020 Cấp học bổng và sinh hoạt phí cho HS-SV tháng 7/2020 lần 4 - 52.500.000₫
 • 27/07/2020 Cấp học bổng và sinh hoạt phí cho HS-SV tháng 7/2020 lần 3 - 62.000.000₫
 • 27/07/2020 Câu lạc bộ MWG Runner tặng Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 140.000.000₫
 • 20/07/2020 Cấp học bổng và sinh hoạt phí cho HS-SV tháng 7/2020 lần 2 - 93.250.000₫
 • 16/07/2020 Nhà hảo tâm -Ẩn danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 100.000₫
 • 15/07/2020 Cấp học bổng và sinh hoạt phí cho HS-SV tháng 7/2020 lần 1 - 489.750.000₫
 • 15/07/2020 Nam coi BHX đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 300.000₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...