Tra cứu hồ sơ

Báo cáo kiểm toán độc lập của Quỹ

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 29/01/2023 Thu tiền hoàn trả mượn SHP từ SV Lê Văn Vũ - 084xxxx567 - mã phiếu yêu cầu #53 +500.000₫
 • 20/01/2023 Nhà hảo tâm ẩn danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +1.000.000₫
 • 18/01/2023 Cấp học bổng cho học sinh mồ côi tháng 1/2023 lần 2 -19.250.000₫
 • 15/01/2023 Nhà hảo tâm ẩn danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +2.000.000₫
 • 14/01/2023 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +12.345₫
 • 13/01/2023 Cấp học bổng cho học sinh mồ côi tháng 1/2023 lần 1 -166.750.000₫
 • 13/01/2023 Le Minh Tri đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +100.000₫
 • 06/01/2023 Team Yeu Thuong đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +2.200.000₫
 • 06/01/2023 Nhà hảo tâm ẩn danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +200.000₫
 • 05/01/2023 Thu tiền hoàn trả mượn SHP từ SV NGUYỄN THỊ KIM HUỆ - 036xxxx905 - mã phiếu yêu cầu #52 +2.000.000₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...