Tra cứu hồ sơ

Báo cáo kiểm toán độc lập của Quỹ

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 22/10/2021 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
 • 21/10/2021 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
 • 20/10/2021 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
 • 20/10/2021 Đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +1.000.000₫
 • 19/10/2021 Cho mượn sinh hoạt phí hỗ trợ SV các tỉnh đang lưu trú tại TPHCM do dịch Covid-19 tháng 10/2021 lần 3 -21.000.000₫
 • 19/10/2021 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
 • 19/10/2021 Huynh Phuc Duy An đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +500.000₫
 • 18/10/2021 Cấp học bổng cho học sinh mồ côi tháng 10/2021 lần 5 -22.000.000₫
 • 18/10/2021 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
 • 18/10/2021 Thao HMP đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +2.000.000₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...