Tra cứu hồ sơ

Báo cáo kiểm toán độc lập của Quỹ

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 21/11/2020 Duong Huu Trinh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 5.500₫
 • 16/11/2020 Nguyen Minh Khoa đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 100.000₫
 • 10/11/2020 Nguyen Minh Khoa đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 100.000₫
 • 05/11/2020 Tran Nhat Thinh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 100.000₫
 • 05/11/2020 Nhà hảo tâm - Ẩn danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 100.000₫
 • 02/11/2020 Nhà hảo tâm - Ẩn danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 30.000₫
 • 28/10/2020 Ngo Hong Yen đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 150.000₫
 • 28/10/2020 Cấp học bổng và sinh hoạt phí cho HS-SV tháng 10/2020 lần 3 - 183.500.000₫
 • 28/10/2020 Cấp học bổng và sinh hoạt phí cho HS-SV tháng 10/2020 lần 4 - 1.000.000₫
 • 20/10/2020 Duong Huu Trinh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 45.000₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...