Tra cứu hồ sơ

Báo cáo kiểm toán độc lập của Quỹ

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 21/01/2022 Huynh Phuc Duy An đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +500.000₫
 • 20/01/2022 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +20.013₫
 • 20/01/2022 Do Minh Man DMX đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +1.000.000₫
 • 15/01/2022 Bui Nhat Nam đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +2.000.000₫
 • 14/01/2022 LE VAN VU - 4 - LAN 3 đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +500.000₫
 • 10/01/2022 UNDEFINEDUNG đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +100.000₫
 • 10/01/2022 TUONG TUC FOUNDATION đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +3.000.000₫
 • 10/01/2022 Tran Nguyen Minh Nhat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +1.000.000₫
 • 09/01/2022 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +20.013₫
 • 02/01/2022 Tran Kinh Doanh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +10.000.000₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...