Tra cứu hồ sơ

Báo cáo kiểm toán độc lập của Quỹ

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 28/11/2021 Lang Le đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +200.000₫
 • 25/11/2021 TT VNM112VJA N CP đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +178.259.350₫
 • 25/11/2021 Man mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
 • 22/11/2021 Huynh Phuc Duy An đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +500.000₫
 • 20/11/2021 Thao HMP đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +2.000.000₫
 • 20/11/2021 Nhà hảo tâm -ẩn danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +200.000₫
 • 20/11/2021 Do Minh Man DMX đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +1.000.000₫
 • 16/11/2021 Bikul đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +1.000.000₫
 • 13/11/2021 Nhà hảo tâm - ẩn danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +100.000₫
 • 11/11/2021 Ta Trung Le đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +1.000.000₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...