Đăng nhập

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 25/01/2020 Quoc Hoan đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 200.000₫
 • 20/01/2020 Dacsanchinhgoc.vn đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 1.000.000₫
 • 20/01/2020 Quang Khai và Thu Trang đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 10.000.000₫
 • 20/01/2020 Hoang Van Minh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 700.000₫
 • 16/01/2020 Le Nguyen Dang Khoa đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 200.000₫
 • 12/01/2020 Huynh Van Nha đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 300.000₫
 • 04/01/2020 Doan Van Hieu Em đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 50.000.000₫
 • 03/01/2020 Nhà hảo tâm FT20003702804871 đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 500.000₫
 • 02/01/2020 Nhà hảo tâm - NLMT đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 1.000.000₫
 • 31/12/2019 Hoang Van Minh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 300.000₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...