Tra cứu hồ sơ

Báo cáo kiểm toán độc lập của Quỹ

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 11/08/2022 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
 • 10/08/2022 Thu tiền hoàn trả mượn SHP từ SV Nguyễn Vũ Thạch - 0358917299 - mã phiếu yêu cầu #28 +1.000.000₫
 • 10/08/2022 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
 • 08/08/2022 Team yeu thuong đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +1.500.000₫
 • 08/08/2022 Nhà hảo tâm ẩn danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +11.216₫
 • 06/08/2022 Thu tiền hoàn trả mượn SHP từ SV Lê Văn Vũ - 0847767567 - mã phiếu yêu cầu #26 +500.000₫
 • 05/08/2022 Thu tiền hoàn trả mượn SHP từ SV NGUYỄN THỊ KIM HUỆ - 0362095905 - mã phiếu yêu cầu #25 +2.000.000₫
 • 04/08/2022 Hong Quan đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +500.000₫
 • 02/08/2022 Tuong Tuc Foundation đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +3.000.000₫
 • 01/08/2022 Nhà hảo tâm ẩn danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +100.000₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...