Tra cứu hồ sơ

Báo cáo kiểm toán độc lập của Quỹ

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 20/04/2021 POLYXGO đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 1.160.000₫
 • 16/04/2021 Phong Tran đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 20.013₫
 • 15/04/2021 Do Minh Man DMX đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 1.000.000₫
 • 14/04/2021 MoMo đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 1.000.000₫
 • 12/04/2021 Nguyen Hai Phong đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 21.560₫
 • 08/04/2021 Nhà hảo tâm - ẩn danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 500.000₫
 • 06/04/2021 Tran Tuan Viet Duc đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 500.000₫
 • 04/04/2021 POLYXGO đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 250.000₫
 • 02/04/2021 Phong Tran đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 20.013₫
 • 01/04/2021 Gia dinh Tin Thao Tue đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 3.000.000₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...