Đăng nhập

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 27/02/2020 Nhà hảo tâm - AD đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 500.000₫
 • 22/02/2020 VangKen đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 99.999₫
 • 17/02/2020 Duc Nguyen đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 500.000₫
 • 16/02/2020 Nguyen Ngoc Thinh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 2.000.000₫
 • 14/02/2020 Nhà hảo tâm - AD đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 2.000.000₫
 • 06/02/2020 Luong co phu đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 50.000₫
 • 01/02/2020 Nhà hảo tâm FT20032709873473 đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 500.000₫
 • 25/01/2020 Quoc Hoan đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 200.000₫
 • 20/01/2020 Dacsanchinhgoc.vn đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 1.000.000₫
 • 20/01/2020 Quang Khai và Thu Trang đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 10.000.000₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...