Tra cứu hồ sơ

Báo cáo kiểm toán độc lập của Quỹ

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 22/11/2022 Duong Hoang Nam đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +300.000₫
 • 21/11/2022 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
 • 20/11/2022 Do Minh Man AVA đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +1.000.000₫
 • 18/11/2022 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +56.789₫
 • 16/11/2022 Nhà hảo tâm ẩn danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +500.000₫
 • 15/11/2022 Thu tiền hoàn trả mượn SHP từ SV Phan Hương Quỳnh - 035xxxx725 - mã phiếu yêu cầu #44 +500.000₫
 • 15/11/2022 Cấp học bổng cho học sinh mồ côi tháng 11/2022 lần 3 -10.750.000₫
 • 15/11/2022 Phu Duc đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +500.000₫
 • 14/11/2022 Cấp học bổng cho học sinh mồ côi tháng 11/2022 lần 1 -41.500.000₫
 • 12/11/2022 Nam mo a di da phat đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động +12.345₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...