Đăng nhập

Danh sách thu chi của Quỹ trong vòng 6 tháng

 • Thời gian Nội dung Số tiền
 • 15/10/2019 Trần Khương Cường hoàn trả tiền mượn Sinh hoạt phí + 3.000.000₫
 • 15/10/2019 HKC đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 1.000.000₫
 • 15/10/2019 DOAN CARAVAN 2 TGDD đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 15.000.000₫
 • 13/10/2019 NGO CHUONG đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 200.000₫
 • 06/10/2019 Le Thi Thanh Tam - Tra Vinh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 100.000₫
 • 01/10/2019 Thao-An danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 200.000₫
 • 27/09/2019 Cấp học bổng và sinh hoạt phí cho HS-SV tháng 9/2019 - 69.500.000₫
 • 11/09/2019 An Danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 200.000₫
 • 11/09/2019 TRAN HOANG THI đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 200.000₫
 • 30/08/2019 Thao - Ẩn danh đóng góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động + 500.000₫
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...