Tra cứu hồ sơ

Danh sách hộ nghèo đang chờ xét duyệt nhận phiếu mua hàng

Họ tên SDT Địa chỉ Trạng thái
Nguyễn Thị Bé 0359858xxx Ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Nguyễn Thị Tuyết 0383942xxx Ấp Mai Hương, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Nguyễn Thị Mỹ Châu 0328630xxx Ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Nguyễn Thị Xuyên 0335224xxx Ấp Trà Cuôn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Huỳnh Thị Thu vân 0393017xxx Ấp Trà Cuôn, Phước Hảo, Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Nguyễn Thị Ngan 0354793xxx Ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Đặng Kim Sang 0366511xxx Ấp Trà Cuôn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Lê Thị Thùy 0364850xxx Ấp Trà Cuôn, Phước Hảo, Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Lê Văn Sáu 0366673xxx Ấp Trà Cuôn, Phước Hảo, Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Nguyễn Thị Linh 0325568xxx Ấp Trà Cuôn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Đặng Thị Thúy Kiều 0766845xxx Ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Nguyễn Văn Thật 0367343xxx Ấp Trà Cuôn, Phước Hảo, Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Trần Ngọc dũng 0973591xxx Ấp Trà Cuôn, Phước Hảo, Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Phan Thị Thanh Thủy 0334160xxx Ấp Trà Cuôn, Phước Hảo, Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Nguyễn Thị Lự 0776190xxx Ấp Trà Cuôn, Phước Hảo, Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Thái Thị Trúc Linh 0353423xxx Ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Nguyễn Thị Kim Yến 0768825xxx Ấp Trà Cuôn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Nguyễn Thị Tuyết Mai 0385151xxx Ấp Trà Cuôn, Phước Hảo, Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Đoàn Văn Binh 0974342xxx Ấp Thôn Rôn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt
Lê Thị Hồng Kiều 0384956xxx Ấp Trà Cuôn, Phước Hảo, Châu Thành, tỉnh Trà Vinh Đã duyệt

(Có 9815 người trong danh sách)

Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...