Đăng nhập

Danh sách hộ nghèo đang chờ xét duyệt nhận phiếu mua hàng

Họ tên SDT Địa chỉ Trạng thái
TRẦN VĂN KHÉN 0945555xxx 66/52 Trương Định, kp.6, p.An Bình Đã duyệt
NGUYỄN VĂN BÌNH 0352531xxx 54/5 Lương Văn Can, kp 4, p.An Bình Đã duyệt
TRẦN THỊ HUỆ 0347933xxx 93 Trương Định, kp.1, p.An Bình Đã duyệt
NGUYỄN LONG HẬU 0947277xxx 66/36 Trương Định, kp.6, p.An Bình Đã duyệt
NGUYỄN THỊ THU LAN 0838817xxx 129 Lê Quý Đôn, p.An Bình Đã duyệt
NGUYỄN VĂN THÀNH 0989630xxx 56/6 Lương Văn Can, kp 4, p.An Bình Đã duyệt
TRẦN VĨNH VIỄN 0918191xxx 113 Lương Văn Can, kp 4, p.An Bình Đã duyệt
VŨ THỊ HÃO 0911911xxx 54 Trần Hữu Độ, kp 1, p.An Bình Đã duyệt
LÊ THỊ THU THẢO 0944997xxx 60/18 Trương Định, kp.6, p.An Bình Đã duyệt
LÂM VĂN TRUNG 0946729xxx 140 Trần Quý Cáp, kp.6, p.An Bình Đã duyệt
PHẠM THỊ THUỶ (câm điếc) 0919014xxx 81/5 Trương Định, kp.5, p.An Bình (ở trọ Vĩnh Hiệp) Đã duyệt
PHẠM THỊ THẢO (câm điếc) 0948991xxx 81/5 Trương Định, kp.5, p.An Bình Đã duyệt
LÊ VĂN TÙNG 0342170xxx 31/21/5 Trương Định, p.An Bình Đã duyệt
NGUYỄN VĂN THÁI 0393243xxx 1132/4 Nguyễn Trung Trực, p.An Bình Đã duyệt
LÊ THỊ THUÝ NGA 0833877xxx 66/22 Trương Định, kp.6, p.An Bình Đã duyệt
LÊ THỊ THẢO CHI 0941353xxx 66/38 Trương Định, kp.6, p.An Bình Đã duyệt
TRẦN THỊ DUNG 0564517xxx 1226/4 Nguyễn Trung Trực, kp2, p. An Bình Đã duyệt
THÁI TRUNG TÁ 0918735xxx 139/1 Trương Định, kp.1, p.An Bình Đã duyệt
TRỊNH BẮP 0949182xxx 76/28 Sư Vạn Hạnh, kp.6, p.An Bình Đã duyệt
LÊ VĂN TUẤN 0365692xxx 47 Phùng Hưng, p.An Bình Đã duyệt

(Có 9649 người trong danh sách)

Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...