Tra cứu hồ sơ

Danh sách các hộ nghèo được nhận phiếu mua hàng đợt 1

Họ tên SDT Siêu thị nhận PMH
Danh Thay 0918980xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Trần Văn Đông 0989207xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Thị Xà Da 0362406xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Danh Dọn 0966784xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Danh Dành 0399225xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Danh Mét 0398043xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Thị Thi 0832446xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Danh Chót 0795404xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Thị Quành Năng 0338606xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Thị Hập 0357512xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Thạch Hiếu 0856252xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Thị Tiền 0326430xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Dương Thị Kim Ánh 0376448xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Huỳnh My 0837825xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Danh Thị Ngọc Thúy 0853082xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Thị Diền 0382669xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Lê Như Hiền 0919983xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Đặng Bích Châm 0368766xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Thị Xà Ganh 0354029xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam
Thị Sanh 0392499xxx Thửa đất số 144, Tờ bản đồ số 231-2016, Lô H1-22, đường Quốc Lộ 61, Ấp Chợ và Khu dân cư, Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiêng Giang, Việt Nam

(Có 8193 người trong danh sách)

Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...