Tra cứu hồ sơ

Danh sách các hộ nghèo được nhận phiếu mua hàng đợt 2

Họ tên SDT Siêu thị nhận PMH
NGUYỄN THỊ HUỆ 0918747xxx 249 Bùi Hữu Nghĩa, P. 1, Q. Bình Thạnh
Thị Lê 0965993xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Danh Kiếp 0332824xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Thị Riêng 0377045xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Danh Bảnh 0342253xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Danh Bách 0384694xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Thị Dây 0334536xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Danh Cách 0368305xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Danh Vinh 0363219xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Danh Roi 0348794xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Danh Ương 0379394xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Thị Dích 0349503xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Danh Phương 0376226xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Danh Hơn 0329182xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Thị Dai 0384671xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Lâm Văn Thoe 0372649xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Danh Dưm 0327303xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Thị Miêu 0918304xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Thị Viết 0358300xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Thị Sựa 0949977xxx Thửa đất 2393, Tờ bản đồ số 6, đường Quốc Lộ 63, Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

(Có 9020 người trong danh sách)

Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...