Tra cứu hồ sơ

Danh sách các hộ nghèo được nhận phiếu mua hàng đợt 3

Họ tên SDT Siêu thị nhận PMH
NGUYỄN CHÍ BÌNH 0943318xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
DANH TRẦN ANH KIỆT 0855645xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
NGUYỄN HOÀNG QUÝ 0947077xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
KHA HOÀNG PHÚC DUỸ 0837204xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
LÂM HIỆP TUYỀN 0846577xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
NGUYỄN PHƯỚC LỘC 0859942xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
PHÙ NHƯ NGỌC 0352921xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
LÂM XUÂN NGUYÊN 0944838xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
TRƯƠNG THỊ HỒNG YẾN 0948855xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
HUỲNH GIA KHANG 0949181xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
NGUYỄN KHÁ EM 0947174xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
TRƯƠNG QUỐC DƯƠNG 0854114xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
TRẦN CẨM HƯỜNG 0939049xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
ĐẶNG THỊ SIN 0971585xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
TRẦN CẨM NHUNG 0364492xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
HỒ VĂN TRÌNH 0916587xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
NGUYỄN THỊ THY 0912140xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
LÊ VĂN TUẤN 0365692xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
NGUYỄN VĂN BÌNH 0352531xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
NGUYỄN VĂN THÀNH 0989630xxx 1066 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

(Có 9178 người trong danh sách)

Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...