Tra cứu hồ sơ

Danh sách các hộ nghèo được nhận phiếu mua hàng đợt 5

Họ tên SDT Siêu thị nhận PMH
Nguyễn Văn Khích 0355461xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Nguyễn Minh Khương 0379499xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Nguyễn Hồng Sơn 0948663xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Đặng Thị Kiều Phương 0377004xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Huỳnh Thị Diễm 0395268xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Đặng Thị Hồng Thủy 0348042xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Trần Thị Oanh 0369533xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Nguyễn Văn Thắng 0392083xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Nguyễn Thị Tiến 0377866xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Nguyễn Thị Ngọc Anh 0937953xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Phan Hữu Phúc 0586814xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Dương Thành Nhân 0367644xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Nguyễn Thị Ngọc Tưởng 0918773xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Nguyễn Thị Huỳnh Anh 0961619xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Nguyễn Thị Khấm 0913412xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Trần Minh Phú 0387055xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 0395474xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Nguyễn Thị Thúy Hà 0384975xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Nguyễn Thành Phúc 0979102xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Nguyễn Thị Hiền 0949019xxx Thửa đất số 80, Tờ bản đồ số 13, Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

(Có 9344 người trong danh sách)

Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...