Tra cứu hồ sơ

Nhà tình thương "Mái ấm Thế giới di động"

Mục đích:

Xây dựng và vận hành các nhà tình thương mang tên “MÁI ẤM THẾ GIỚI DI ĐỘNG” để nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi và trẻ em không nơi nương tựa. Mái ấm Thế Giới Di Động cung cấp cho các em một mái nhà như là gia đình thứ hai của các em. Các em sẽ được nuôi dưỡng tử tế, an toàn, miễn phí và được tiếp tục đến trường để sau này lớn lên có thể tự lập nuôi sống bản thân và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đối tượng:

Các trẻ em quốc tịch Việt Nam không quá 16 tuổi. Là trẻ mồ côi cha hoặc mẹ hoặc bị cha mẹ bỏ rơi không nuôi dưỡng (có xác nhận và giới thiệu của UBND phường xã, của hội phụ nữ, của các mái ấm khác hoặc của các tổ chức tôn giáo tại địa phương). Trẻ không khuyết tật và trẻ khuyết tật (nhưng vẫn có thể tự chăm sóc bản thân) và không mang các chứng bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh có thể lay lan cho các trẻ khác. Bản thân trẻ có nguyện vọng được vào ở MÁI ẤM THẾ GIỚI DI ĐỘNG và có sự đồng thuận của người thân trực hệ bao gồm cha hoặc mẹ hoặc cô/dì/chú/bác/ông/bà…
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...