Đăng nhập

Hội đồng quản lý Quỹ Mái Ấm Thế Giới Di Động đến thăm một cơ sở giáo dục tình thương ngoài công lập ở giáo xứ Vĩnh Hiệp Thành phố Rạch Giá Tỉnh Kiên Giang vào ngày 14/12/2019

7h00 • Ngày 14/12/2019

Hội đồng quản lý Quỹ Mái Ấm Thế Giới Di Động đến thăm một cơ sở giáo dục tình thương ngoài công lập ở giáo xứ Vĩnh Hiệp Thành phố Rạch Giá Tỉnh Kiên Giang vào ngày 14/12/2019.

Thăm một cơ sở giáo dục tình thương ngoài công lập ở giáo xứ Vĩnh Hiệp
Thăm một cơ sở giáo dục tình thương ngoài công lập ở giáo xứ Vĩnh Hiệp
Thăm một cơ sở giáo dục tình thương ngoài công lập ở giáo xứ Vĩnh Hiệp
Thăm một cơ sở giáo dục tình thương ngoài công lập ở giáo xứ Vĩnh Hiệp
Thăm một cơ sở giáo dục tình thương ngoài công lập ở giáo xứ Vĩnh Hiệp
Thăm một cơ sở giáo dục tình thương ngoài công lập ở giáo xứ Vĩnh Hiệp
Thăm một cơ sở giáo dục tình thương ngoài công lập ở giáo xứ Vĩnh Hiệp
Thăm một cơ sở giáo dục tình thương ngoài công lập ở giáo xứ Vĩnh Hiệp
Tin liên quan
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...