Đăng nhập

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Quỹ Mái Ấm Thế Giới Di Động, Tỉnh Đoàn Bình Dương và Sở Giáo dục Đào tạo Bình Dương nhằm hỗ trợ học bỗng cho học sinh sinh viên đang học trên địa bàn Bình Dương được tổ chức ngày 08/01/2020 tại Trường ĐH Thủ Dầu Một

7h00 • Ngày 08/01/2020

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Quỹ Mái Ấm Thế Giới Di Động, Tỉnh Đoàn Bình Dương và Sở Giáo dục Đào tạo Bình Dương nhằm hỗ trợ học bỗng cho học sinh sinh viên đang học trên địa bàn Bình Dương được tổ chức ngày 08/01/2020 tại Trường ĐH Thủ Dầu Một.

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa quỹ mái ấm thế giới di động, Tỉnh Đoàn Bình Dương và Sở Giáo dục Đào tạo Bình Dương
Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa quỹ mái ấm thế giới di động, Tỉnh Đoàn Bình Dương và Sở Giáo dục Đào tạo Bình Dương
Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa quỹ mái ấm thế giới di động, Tỉnh Đoàn Bình Dương và Sở Giáo dục Đào tạo Bình Dương
Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa quỹ mái ấm thế giới di động, Tỉnh Đoàn Bình Dương và Sở Giáo dục Đào tạo Bình Dương
Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa quỹ mái ấm thế giới di động, Tỉnh Đoàn Bình Dương và Sở Giáo dục Đào tạo Bình Dương
Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa quỹ mái ấm thế giới di động, Tỉnh Đoàn Bình Dương và Sở Giáo dục Đào tạo Bình Dương
Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa quỹ mái ấm thế giới di động, Tỉnh Đoàn Bình Dương và Sở Giáo dục Đào tạo Bình Dương
Tin liên quan
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...