Tra cứu hồ sơ

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Lý Quỹ Từ Thiện Mái ấm Thế Giới Di Động đến thăm và làm việc với Nhà Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Chợ Lách, Bến Tre nơi đang bảo trợ cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 27/04/2020

Sau buổi làm việc, Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động đồng ý xét cấp học bổng cho gần 250 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre mà Nhà Dòng đã lập danh sách bảo trợ.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Lý Quỹ  Từ Thiện Mái ấm Thế Giới Di Động đến thăm và làm việc với Nhà Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Chợ Lách, Bến Tre nơi đang bảo trợ cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Lý Quỹ  Từ Thiện Mái ấm Thế Giới Di Động đến thăm và làm việc với Nhà Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Chợ Lách, Bến Tre nơi đang bảo trợ cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Lý Quỹ  Từ Thiện Mái ấm Thế Giới Di Động đến thăm và làm việc với Nhà Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, Chợ Lách, Bến Tre nơi đang bảo trợ cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Tin liên quan
Hệ thống đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...